Báo cáo cho chúng tôi

Chúng tôi luôn tích cực bảo vệ người dùng trên internet. WebKit đã chống lại lừa đảo, botnet, phần mềm độc hại và các hình thức lạm dụng khác và chúng tôi có quy trình và công cụ mạnh mẽ để giúp ngăn chặn và giảm bớt các cuộc tấn công này. Cụ thể là nhóm của chúng tôi sẽ tận dụng các công nghệ cao cấp và hợp tác với các công ty bảo mật và chuyên gia độc lập, cơ quan thi hành luật pháp và các cơ quan chính phủ, nhóm hoạt động trong ngành khác để chống lại hình thức lạm dụng này. Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi ngăn cấm khách hàng của chúng tôi sử dụng dịch vụ cho lừa đảo, phần mềm độc hại và lạm dụng có liên quan cũng như toàn quyền định đoạt việc xử lý.

Vui lòng chọn một lựa chọn để bắt đầu.

  • Nội dung không phù hợp. Bạn muốn báo cáo nội dung bạo lực, gây rối hoặc không phù hợp như: Tìm thấy tài liệu trên một trang web quảng bá, khuyến khích và tham gia vào việc bóc lột hay lạm dụng trẻ em, Hình ảnh gây rối, bạo lực, v.v. nội dung về dược phẩm đáng ngờ trên một trang web, Tình cờ đọc được nội dung chứa thông tin cá nhân như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng
  • Phần mềm độc hại. Bạn muốn báo cáo trang web tham gia vào việc phát tán virus hoặc phần mềm độc hại khác hay tìm thấy một trang web hỗ trợ xâm nhập hoặc bẻ khóa: Bạn nhận được một virus máy tính hoặc phần mềm độc hại khác và muốn báo cáo việc này, báo cáo một trang web quảng bá, khuyến khích và tham gia vào hoạt động xâm nhập hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng.
  • Đánh cắp thông tin trực tuyến. Bạn đang nhận được những email hoặc được chuyển đến một trang web yêu cầu thông tin cá nhân: Bạn đã nhận được email yêu cầu thông tin cá nhân, bạn muốn báo cáo một trang web hiện đang đăng dưới dạng trang web khác
  • Vi phạm bản quyền/thương hiệu
  • Lạm dụng/Quấy rối