Trello. CRM quản lý công việc trên cả tuyệt vời

Trello

Thiết kế website chuẩn SEO, chuẩn UI/UX

1,820,000 

? Tặng trọn gói thiết kế giao diện
? Tư vấn UI/UX rõ ràng khi thiết kế
? Tư vấn marketing cài đặt quảng cáo

Danh mục:
Đọc tiếp
Trello là một công cụ cộng tác và quản lý dự án dựa trên web cho phép người dùng tạo bảng, danh sách và thẻ để sắp xếp và ưu tiên các nhiệm vụ và dự án. Nó được tạo ra vào năm 2011 và kể từ đó đã trở thành một công cụ phổ biến cho các cá nhân và nhóm trong nhiều ngành khác nhau.
Bảng của Trello giống như bảng trắng ảo, nơi người dùng có thể tạo danh sách đại diện cho các giai đoạn khác nhau của dự án, chẳng hạn như “Việc cần làm”, “Đang tiến hành” và “Đã hoàn thành”. Sau đó, người dùng có thể thêm thẻ vào các danh sách này, đại diện cho các nhiệm vụ hoặc mục riêng lẻ cần hoàn thành. Thẻ có thể có mô tả, tệp đính kèm, ngày đến hạn, danh sách kiểm tra và các tính năng khác giúp người dùng theo dõi tiến độ và luôn ngăn nắp.
Trello cũng có một số tích hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như Google Drive, Slack và Zapier, giúp dễ dàng kết nối với các công cụ và dịch vụ khác. Ngoài ra, Trello cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, chẳng hạn như nền, nhãn và trường tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh công cụ theo nhu cầu cụ thể của họ.
Nhìn chung, Trello là một công cụ quản lý dự án rất linh hoạt và thân thiện với người dùng, có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc nhóm thuộc mọi quy mô để luôn ngăn nắp và đi đúng hướng.